Plan van Aanpak Chuck en Chico

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

We gaan ons eerst focussen op het uitvallen naar bezoek, omdat Angeliek heeft aangegeven hier de meeste moeite mee te hebben. Angeliek heeft een bedrijf aan huis en er komen klanten die naar binnen komen en boven gaan. Overige vragen/problemen gaan we in een latere fase aanpakken. Hier worden later nog afspraken over gemaakt. 

We hebben vanuit de vragenlijst, gesprekken, filmpjes en onze afspraak op locatie de volgende dingen geconstateerd en besproken:

Chuck en Chico zijn broers en zijn samen herplaatst, het vorige gezin wilde Chico wel houden, maar Chuck niet. Ze hadden hier moeite mee, want Chuck is namelijk doof.

Wat hebben we geconstateerd tijdens de oefeningen:

 • Als beide honden thuis zijn en bezoek komt binnen wordt er hard geblaft en gegrom blaft
 • Als alleen Chico thuis is, wordt er ook hard geblaft naar het bezoek
 • Als alleen Chuck thuis is, wordt er niet geblaft naar het bezoek.
 • Als het bezoek samen met de honden van buiten naar binnen loopt, dan zijn ze relatief rustig en wordt er niet geblaft en kan het bezoek rustig gaan zitten. Wel reageren ze op het moment dat bezoek weer begint te bewegen.
 • Als bezoek eenmaal zit gaan beide honden liggen, maar beginnen weer met blaffen op het moment dat visite opstaat en in beweging komt.

Conclusie: hieruit kunnen we concluderen dat Chico degene is die het voortouw neemt in het vertonen van het gedrag. Als wij het voor elkaar krijgen dat Chico rustig blijft, zal naar verwachting ook Chuck rustig blijven. 

Qua houding zien we het volgende:

 • We zien bij Chico een houding hoger dan neutraal (kop hoog, staart hoger dan neutraal, maar oren naar achteren). 
 • We zie bij Chuck een houding lager dan neutraal (kop laag, staart lager dan neutraal en oren naar achteren).

Gedrag:

 • Chico blaft, rent op het bezoek af met een propellerkwispel, gromt, en begint met een stijve kwispel te snuffelen aan het bezoek
 • Chuck gromt, blaft en begint vervolgens voorzichtig aan het bezoek te snuffelen

Spanningssignalen:

 • Bij Chico zien we een tongel, bek aflikken en hijgen
 • Bij Chuck zien we een borstel, pootje heffen, oogwit tonen en vervolgens wegkijken

Wat doen jullie om het gedrag te voorkomen:

 • Jullie proberen ze naar hun kussen te sturen. Deze oefening beheersen ze goed. Echter is de prikkel dermate spannend dat ze het erg lastig vinden om op hun kussen te blijven liggen, terwijl het bezoek naar binnen komt.
 • Ook hebben we gemerkt dat het ontvangen van bezoek bij Angeliek veel spanning oplevert, wat ze vervolgens overdraagt naar de honden.
 • Beide honden vertonen dit gedrag al vanaf het eerste moment dat ze bij jullie zijn komen wonen op een leeftijd van ongeveer 1,5 jaar. De eerste keer dat het bezoek binnen kwam, hebben ze dit gedrag ingezet. 
 • Beide honden willen bezoek graag op afstand houden en dit doen ze door het inzetten van hun gedrag (agressief blaffen). Ze willen graag de afstand zo groot mogelijk houden. Mensen zijn geneigd om afstand te nemen op het moment dat een hond heel erg gromt en blaft, waardoor Chuck en Chico hebben geleerd dat dit gedrag zin heeft (conditionering overige omgeving)
 • Op het moment dat mensen bezoek ontvangen, creëren wij zelf vaak veel opwinding door enthousiast het bezoek te ontvangen en als de honden reageren, hen gefrustreerd naar hun plek te sturen. Deze opwinding kan voor de honden al een voorspeller zijn dat er mensen binnen gaan komen. Dit gedrag is ook gekoppeld aan de bel (klassieke conditionering). 

Conclusie: Chico vertoont onzekere agressie naar bezoek die binnenkomt als gevolg van conditionering overige omgeving 

De volgende aanpak hebben wij gedurende het consult besproken. Om het plan zo succesvol mogelijk te maken, zijn de volgende punten van belang:

 • Als visite aanbelt is het van belang om zelf rustig te blijven. Je wilt voorkomen dat je deze opwinding overbrengt op de honden. Het is daarom niet erg om visite wat langer bij de deur te laten wachten. Eventueel kunnen jullie een briefje ophangen dat de honden in training zijn, waardoor het wat langer kan duren. Of bezoek en of klanten van tevoren een berichtje sturen met de uitleg dat de honden in training zijn.
 • De honden hebben een eigen plek nodig om op te gaan liggen. Ze hebben twee hele mooie kussens tot hun beschikking. Hier gaan wij dan ook gebruik van maken. Als visite binnenkomt mag Chico niet meer op de stoel gaan zitten. We hebben namelijk gezien dat hij zich zekerder voelt in de stoel en hierdoor op “ooghoogte” naar bezoek gaat grommen. Wilt hij toch op de stoel gaan zitten, lok hem hier dan uit met wat lekkers en stuur hem vervolgens naar zijn kussen.
  • Een van de kussens in een andere hoek leggen heeft geen toegevoegde waarde gehad. Dus de kussens kunnen best naast elkaar liggen.
 • Ook hebben we gezien dat beide honden goed te motiveren zijn voor eten. Hier gaan wij dan ook gebruik van maken. Zorg dat je ten alle tijden gemakkelijk bij hun beloning kan. Hebben jullie het gevoel dat ze te dik worden van al dat lekkers en als je weet dat er klanten komen of visite, zet dan een deel van hun voer opzij (dus niet in hun etensbak geven) en beloon ze hiermee op hun plaats. 
  • Als je wilt dat ze wat langer blijven liggen, geef ze dan een gevulde KONG, likmat of een wat groter lekker dauwstaafje.
 • Zoals besproken willen we de oefening naar de plaats toe sturen nog iets verbeteren, zodat je de honden ook op afstand naar hun kussen kan sturen. Zie onze oefening “kleedje”. 

Onderstaand stapsgewijs wat te doen op het moment dat er klanten komen of visite aanbelt:

 1. Apart oefenen dat als de bel gaat er niet direct visite binnenkomt (door te bellen en niet binnen te komen, dit kan je samen doen) en dan de hond op de plaats te leggen met iets lekkers. Hiermee voorkom je dat ze reageren op de bel en weten dat ze op hun plaats iets lekkers krijgen als de bel klinkt.
 2. Als visite aanbelt, zorg je dat je beide honden met wat lekkers naar hun plaats toe stuurt. Zorg dat ze ook beide gaan liggen en niet zitten.
 3. Vervolgens loop je naar de deur om het bezoek binnen te laten. Tussendoor controleer je even of beide honden nog op hun plaats liggen. Liggen ze nog op hun plaats, beloon ze dan voor het netjes blijven liggen. Zijn ze van hun plaats afgekomen, breng beide honden dan terug naar hun plaats met wat lekkers.
 4. Loop terug naar het bezoek en laat ze naar binnen via de kamerdeur. Ook hier in de gaten houden dat de honden netjes blijven liggen. Geef bij je klanten aan dat ze naar boven kunnen of bij visite dat ze op de bank kunnen gaan zitten. Tussendoor de honden belonen als ze blijven liggen en als ze zijn opgestaan weer terug sturen naar hun plaats. 
 5. Als de klant boven is of als de visite zit,  geef dan nog wat lekkers en geef ze “vrij”, zodat beide honden weer gewoon rond mogen lopen. Zorg dat je hier altijd hetzelfde commando voor aanhoudt. En wees hier ook heel consequent in. Hebben jullie de honden naar hun plaats gestuurd, mogen zij er pas af als jullie het “ga maar” commando hebben gegeven. 
 6. Gaat bezoek weer weg, leg de honden dan weer eerst op de plaats, net als in voorgaande oefening. Eventueel kan je dan beide honden wat extra lekkers geven op hun plaats, waar ze wat langer mee bezig zijn (botje, likmat of KONG), zodat bezoek rustig naar de hal kan lopen om hun spullen aan te trekken. 
  • Op het moment dat de klant naar huis gaat, loop je zelf eerst de trap af, leg beide honden op hun kussen en laat vervolgens de klant naar de hal toe lopen, zodat zij hun spullen aan kunnen trekken.
 7. Is het bezoek of de klant weer weg, vergeet dan niet beide honden weer vrij te geven, zodat ze weer door het huis kunnen lopen. 
  • zijn ze nog lekker botje aan het kauwen, mogen ze ook nog even blijven liggen hoor, maar zorg dat ze zelf vrij geeft als het botje op is, dus jullie heffen het commando op.

Update 20/4/2023

Omdat jullie graag zouden willen dat Chuck (doof) ook terugkomt als jullie dat zouden willen, hebben we afgesproken om te gaan oefenen met een trilband. En Chico kan in dit zelfde proces meegenomen worden middels een fluitje. Het aanleren is nagenoeg gelijk. Sherilyn heeft dit bij jullie thuis doorgenomen.

Uitvallen Chico naar verzorger bij schoonmoeder. Sherilyn

Stuur je wat filmpjes of een whatsapp over hoe het verder gaat?

 Succes, Sherilyn & Bianca